Числата от 104-ия тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 21, 17, 40, 27, 41, 12.

II теглене: 1, 41, 39, 9, 10, 19.

---------------------

6 от 42

I теглене: 25, 27, 6, 37, 18, 41.

---------------------

5 от 35

I теглене: 7, 26, 6, 2, 24.

II теглене: 5, 18, 15, 22, 17.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 9, 1, 4.

Печеливши числа: 4, 8, 6.