Археолози откриха пещера утроба в района на село Бенковски край Златоград.
Това е четвъртата такава пещера, която се разкрива на територията на България, съобщи професор Николай Овчаров.
Три от тези пещери са в района на Източните Родопи, а четвъртата е в района на Странджа.
Ученият обясни, че това са местата, на които по времето на тракийската епоха се е вярвало, че в определен момент, именно в този период - декември, януари, слънцето прониква през тях в специален процеп и опложда земята и земните недра.
Според траките така се е раждала природата.
Това е задължителен момент в тракийската идеология и религия, посочи Овчаров. В пещерата край Златоград има всички характерни за тази комплекси елементи - скални нисши, каменни преси за правене на култово вино и други.
Пещерите-утроби се наричат Храмове на великата Богиня Майка и макар да имат различен вид, като цяло наподобяват женска утроба, а този слънчев лъч през процепа, извършва оплождането, посочи Николай Овчаров.
По думите му комплексът, който в момента се разкрива, е част от една много по-голяма култура в Източните Родопи и условно се нарича цивилизация на скалните хора, тъй като е едно от местата, които имат най-голяма концентрация на подобни скални изсичания.