Числата от 103-ия тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 25, 6, 47, 32, 14, 15.

II теглене: 19, 20, 33, 40, 9, 4.

---------------------

6 от 42

I теглене: 8, 25, 33, 20, 38, 15.

---------------------

5 от 35

I теглене: 21, 10, 11, 3, 29.

II теглене: 26, 5, 3, 29, 22.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 4, 5.

Печеливши числа: 4, 7, 5.