Насилие от деца върху родители - този социален проблем остава невидим за обществото ни, защото не се води статистика. Въпреки това социалните работници признават, че такива случаи има - а тенденцията е особено тревожна.
У нас няма данни за това колко родители са ставали жертва на насилие от страна на собствените си деца. Липсват и конкретни политики за реакция и превенция при подобен тип агресия. Те се причисляват към случаите на домашно насилие и не се обособяват като различни, предава ТВ7.
Често проблемът е вътре в самото семейство. Затова общуването между е поколенията е много важно. В повечето случаи обаче това е отчаян вик за помощ, който трябва да бъде разчетен на време.
Семействата, в които има насилие от деца върху родители имат нужда от специализирана помощ, но рядко я търсят, заради срама и страха от това, че ще останат неразбрани.