В болнична помощ Български лекарски съюз (БЛС) ще иска промени в 8 клинични пътеки и нови процедури по анестезиология и клиничната патология.

В осем пътеки от специалностите акушерство и гинекология, неонатология, кардиохирургия, микросъдова хирургия, хирургично лечение на деца до 1 година с вродени аномалии ще бъдат предложени някои изменения. Значителни са и промените в алгоритмите на почти всички пътеки. На ниво работни групи са представени пред НЗОК и искания за повишение на цените на някои пътеки в АГ, ортопедия, лъчелечение, гръдна хирургия и клинична токсикология, но на този етап промените в цените не са дискутирани на ниво УС на БЛС и Надзорен съвет на касата, съобщиха от Български лекарски съюз, който провежда събор в Равда.

Като цяло, съсловната организация настоява бюджетната рамка на НЗОК за 2015 г. да бъде минимум в размера на отчетената дейност от касата за тази година.

БЛС ще настоява още за нормативни промени, чрез които методиките за остойностяване и заплащане, както и правилата за разпределение на средствата, цени и обеми да станат отново част от НРД, да се възстановят арбитражните комисии чрез промени в ЗЗО, а държавата да заплаща в пълен размер здравноосигурителните вноски за деветте категории, които осигурява.

Съборът гласува още искане за повишаване на здравните вноски с 1%.