Числата от 87-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 1, 38, 48, 19, 29, 46.

II теглене: 48, 37, 14, 36, 33, 49.

---------------------

6 от 42

I теглене: 23, 13, 10, 18, 2, 19.

---------------------

5 от 35

I теглене: 2, 22, 27, 10, 33.

II теглене: 28, 5, 18, 14, 17.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 5, 1.

Печеливши цифри: 4, 5, 4.