Жените до 35 години, които имат малки деца, задължително да почиват събота и неделя. Това е записано в пакет от предложения на синдикатите, които да подобрят съвместяването на личния с професионалния живот.
Проучване на КНСБ сред млади жени показва, че на 60% не им остава достатъчно време за личен живот. Те искат да имат повече време за разходки навън с децата и с любимия човек, за срещи с приятели и за културни мероприятия.
Повечето млади жени посочват, че ще съвместяват по-добре личен и професионален живот, ако работодателя им проявява разбиране и толерантност. Масово не са запознати с възможностите за преминаване на непълен работен ден или на гъвкаво работно време. По тази причина синдикатът предлага жените до 35 години, които имат малки деца, задължително да почиват събота и неделя. Тези с деца до 14 годишна възраст - да могат да ходят по-късно на работа, предава бТВ.
Предлагат още младите майки да имат право на по-голям годишен отпуск и договаряне на индивидуално работно време.
Пакетът от предложения е адресиран до следващата власт и до бизнеса.