Процъфтява търговията с депозити в КТБ над гарантирания размер от 100 000 евро, пише „Преса“. Няколко фирми с големи заеми към затворената банка изкупуват влогове.
„Вече има сключени договори за прехвърлянето на депозити за близо 300 млн. лв. в КТБ“, обяви основателят на фейсбук групата КТБalive юристът Даниел Божилов.
Той уточни, че това става чрез схемата, наречена цесиране. Фирмите ще използват парите за погасяване или намаляване на задълженията си.

Договорите са сключени, но до края на месеца БНБ трябва да разреши на квесторите в банката да осчетоводят прехвърлянията. Вложителите се съгласяват на сделката, защото ще получат част от парите си веднага и няма да чакат разпродаване на активи след фалит на КТБ.

В момента 5-6 фирми с големи кредити масово изкупуват депозити. Принципът е прост - компанията придобива депозит, плащайки веднага 50-60% от стойността му. В някои случаи договорите са за разсрочено плащане, обясни Божилов.

Така при влог от 500 000 лв. титулярът на сметката получава в брой между 250 000 и 300 000 лв. Ако пък кредитът на компанията купувач е 1 млн. лв., тя ще може да погаси веднага половината.

„Процедурата е законна, така че няма пречки пред осъществяването й“, обясни Божилов. Той уточни, че при среща с подуправителя на БНБ Димитър Костов му е било обяснено, че централната банка няма да се противопоставя на цесиите.

В свое становище от 15 август обаче БНБ обяви, че прехвърлянето на вземане по влог в банка, поставена под специален надзор, от титуляря към друго лице може да бъде обявено за недействително поради заобикаляне на размера на гаранцията по влогове. Това означава, че ако банката бъде спасена и сделката не бъде призната, депозитът трябва да бъде изплатен на неговия собственик в пълен размер.