Наближава денят, в който хората с влогове в Корпоративна търговска банка най-после ще могат да получат парите си. Точната дата зависи от БНБ. Ако тя реши да отнеме лиценза на банката, събитията следват законовите срокове. Централните банкери определиха 20 ноември да бъде крайният срок за вземане на окончателно решение за съдбата на КТБ. Което означава, че седмица след това трябва да започне изплащането на депозитите до 196 хил. лева. В сумата влизат главницата и лихвите по нея.
От обявения начален ден за изплащане всеки вложител може да получи гарантирания размер по влоговете си след представяне в обслужващата банка на документ за самоличност, съобщиха от Фонда за гарантиране на влоговете.

От там посочиха, че няма законово изискване и съответно не е необходимо вложителите да подават заявление до ФГВБ или обслужващата банка, за да им бъде изплатена гарантираната сума. Няма категории вложители, които да се ползват с предимство пред други.

Заради големия брой клиенти на КТБ фондът работи по възможността изплащането да се извърши през клоновата мрежа на няколко банки.

Обслужващата банка ще изплати цялата гарантирана сума на вложителя в български левове според курса на деня. Ако клиентът желае, той може да изтегли парите си, да нареди прехвърляне на сумата в друга, посочена от него банка, или да я остави по сметка в обслужващата банка.

Мнозина се питат какви суми ще получат, след като сега не могат да проверят състоянието на сметките си. Ще дадем един произволен пример за схемата на олихвяване. Ако сте внесли 100 хил. лв. миналата година при доста изгодните лихви, предлагани от КТБ, до 1 юли сумата е олихвявана според договорените условия с банката. След тази дата обаче БНБ намали дохода от вложенията на граждани и постанови да са равни на средните пазарни лихви за банковата система към май 2014 г. Така, ако дотогава сте получавали лихва от 15% и сте натрупали 115 хил. лв., от 1 юли минавате на среднопретегления лихвен процент, който е около 3% годишно. Олихвяването започва върху 115 хил., тъй като БНБ не може да отмени договора със стара дата. Тази лихва се начислява до момента, когато ще прехвърлят сметката ви в избрания от БНБ трезор. Ако искате, може да оставите парите си в нея на влог, за да не се разхождате по улиците с пачки хилядарки. Това е и доста опасно, защото криминалният сектор няма да пропусне удобната възможност. Затова за препоръчване е парите да останат на влог на новото място, като за целта се подписва нов договор с банката по условия, предложени от нея, обяснява "Стандарт".

Фондът търси заем за 1,7 млрд. лева

Фондът за гарантиране на влоговете има три варианта за финансиране на недостига от 1,7 млрд. лева, нужни за изплащане на гарантираните депозити в КТБ, съобщиха от там. Сега средствата в портфейла на ФГВБ са в размер на 2,1 млрд. лв., от които 1,540 млрд. са налични по разплащателни сметки, а останалите 570 млн. лв. са инвестирани в краткосрочни книжа, издадени от българското правителство. Вариантите за финансиране на недостига са емитиране на облигации на ФГВБ, обезпечени с държавна гаранция, и пласирането им на местния пазар, заем от държавата или от международни банки. Независимо от нуждата от финансиране на ФГВБ за изплащане на гарантираните влогове в КТБ стабилността на системата ще бъде запазена, гарантират от фонда. А взетите заеми ще бъдат върнати с постъпленията от осребреното имущество на КТБ.

От ФГВБ съобщиха още, че са провели разговори за сключване на споразумение за стендбай кредитна линия с Европейската банка за възстановяване и развитие, за да може да се поддържа способността на фонда да изпълнява функциите си и да се засили доверието в системата за гарантиране на влоговете.