Числата от 86-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 14, 29, 28, 38, 12, 20.

II теглене: 34, 40, 20, 25, 5, 9.

---------------------

6 от 42

I теглене: 34, 6, 22, 26, 18, 27.

---------------------

5 от 35

I теглене: 17, 7, 9, 27, 4.

II теглене: 23, 31, 5, 13, 8.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 9, 5, 1.

Печеливши цифри: 1, 7, 5.