Годишното общо събрание на Български медиен съюз, състояло се на 24.10.2014г., прие решение, с което одобри състава на Етичната комисия, призвана да съблюдава приложението на принципите и нормите на висшия за организацията саморегулационен механизъм - Професионално-етичния кодекс на Български медиен съюз, приет в края на 2013 г.
С избора на Етичната комисия БМС поема своя ангажимент да отстоява както авторитета и високото призвание на българските медии, така и да защитава обществените интереси за обективна и честна информация, да спомага за повишаване на професионалните стандарти на българската журналистика, да подпомага обучението на млади и действащи журналисти в печатните и електронни медии.
За членове на Етичната комисия бяха избрани:
Кристи Стоянова - отговорен редактор на в-к „Политика“.
Иван Матанов - първи зам.главен редактор на в-к „Стандарт“.
Лилия Христовска - завеждащ правен отдел на в-к „Преса“.
Проф. Михаил Константинов - математик, преподавател в СУ „Климент Охридски“.
Проф. Асен Йосифов - социолог, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Проф. Валери Стефанов - литератор, преподавател в СУ „Климент Охридски“.
Мария Ангелова - зам.главен редактор в изданията на Санома Блясък България.
Стоян Сираков - главен редактор в-к „Новинар“.
Силвия Петрова - редактор във в-к „Телеграф“.
Теофан Германов - главен редактор на в-к „Земя“.


Ние, членовете на Български медиен съюз, считаме, че добрата журналистика е призована да познава нравствените императиви и да ограничава своята дейност в техните рамки, като по този начин запазва престижа на професията и защитава свободата на словото.