С рамков договор за сътрудничество скрепиха партньорството си Русенският университет и Казахският научноизследователски институт по механизация и електрификация на селското стопанство в Казахстан. Подписи под документа положиха русенският ректор проф.Христо Белоев и генералният директор на казахската научна институция проф.Сейткъзи Кешуов.
Договорът предвижда партньорство както в научните изследвания, така и в образователната дейност. Двете страни поставят акцент върху изследователската дейност и академичния обмен на преподаватели и студенти от сродни специалности и научни сфери. Вече са очертани и водещите научни области за съвместни изследвания - технологии на обработване на почвите, електрификация и електронизация на аграрната индустрия, технологии на транспортните дейности и редица други.