Министерство на финансите не разработва и не подготвя за реализиране концептуална рамка или проект за бъдеща обединена структура, включваща сливането на двете приходни агенции - Национална агенция за приходите и Агенция „Митници", съобщиха от пресцентъра на МФ.

"Решение за създаване на обединена приходна агенция е извън правомощията на служебното правителство.

Подготовката на подобна мащабна административна реформа включва широко обществено обсъждане и консултация със всички заинтересовани страни. За реализирането на такова обединение, което би засегнало широк кръг физически и юридически лица и би оказало влияние върху администрирането на приходите от мита, данъци и задължителни осигурителни вноски, е необходимо изготвянето на предварителен подробен анализ. Анализът следва да обхване нормативната база, структурите, функциите и дейностите на приходните агенции и да включва оценка на въздействието, проучване на практиките на други държави-членки на ЕС и трети страни", гласи съобщението.

Идеята за сливането на двете структури беше формулирана при предишното управление, а тогавашният финансов министър Петър Чобанов също я подкрепяше.