Обръщаме се с молба за спешно осигуряване на кръв  - кръвна група В - /отрицателна/ или 0 - /отрицателна/. Кръвта е за едно от децата с увреждания, настанено в Център за настаняване от семеен тип „Любов“ – гр. Русе.
Моля желаещите да помогнат да се обадят на тел: 0887 026028 – Дорина Василева.