Числата от 85-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 30, 22, 35, 37, 21, 6.

II теглене: 10, 40, 19, 35, 6, 27.

---------------------

6 от 42

I теглене: 11, 21, 28, 34, 32, 9.

---------------------

5 от 35

I теглене: 1, 26, 11, 24, 7.

II теглене: 10, 25, 29, 22, 31.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 6, 2, 7.

Печеливши цифри: 1, 9, 6.