По данни и прогнози на НИМХ, днес и в петък речните нива в цялата страна ще се повишават, в резултат на измерените и прогнозирани количества валежи от дъжд, предупреждават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Значителни повишения се очакват в басейните на реките Искър - прогнозираните водни количества за 24, 25 и 26 октомври ще са около и над средната многогодишна стойност. В резултат на валежите, нивото на реката ще се покачи по цялото й течение. Очаква се покачване на нивата на реките във водосборите над яз. Панчарево, реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля; Вит - басейна на р. Бели Вит; Осъм - горното течение на реката и съответните притоци (реките Черни Осъм, Крайовица, Бели Осъм, Команска); Янтра - целия водосбор; Русенски Лом - басейна на р.Баниски Лом.

В Черноморския басейн се очаква повишение на нивата на реките Камчия - горно течение; Луда Камчия - горно течение и съответните притоци (реките Нейковска и Котленска) .

В Източнобеломорския басейн се очаква покачване на Тунджа - горното течение на реката и съответните притоци (реките Саплама, Тъжа, Едровица, Турийска, Акдере, Гюрля, Енинска, Мъглишка, Поповска, Радова, Топлата, Блягорница, Беленска, Асеновска); Марица - реките Въча в горното течение, Първенецка, Пясъчник, Чепеларска, Стряма и съответните им притоци; Арда - горното и средното течение (реките Бориковска, Черешовска, Есенишка, Текирска, Черна река, Маданска, Боровинска, Уваджик, Малка Арда, Ардинска, Давидковска, Чамдере, Кьошдере, Върбица).

В Западнобеломорския басейн ще се повишат нивата на реките Места - долното течение; Струма.

По прогнози на НИМХ, през нощта в Източна България все още ще превалява с количества 5 между и 10 л/кв.м. Утре през деня ще бъде без валежи, но привечер и през нощта срещу събота, в Предбалкана и на места в Южна България, отново ще завали. Значителни сумарни количества се очакват в Родопите - 15 -25 л/кв.м.

В събота също ще вали, като на повече места в Северна България дъждът ще премине в сняг, както и по високите полета на Западна България, с количества до 5-6 л/кв.м. В южната част на страната ще вали дъжд, но повече като количество - 20-40 л/кв.м. След обяд от север валежите ще започнат да спират. През нощта ще спрат в Северна България, ще продължи да вали в Южна, като и там на места дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, количества до 10-20 л/кв.м. В неделя ще вали само в Родопската област и крайните източни райони, с количества - до 5-6 л/кв.м.