Съществува реална опасност от блокиране на съдебната система в близките месеци. Причината – петчленен състав на Върховния административен съд окончателно е отменил Наредбата за вещите лица, издадена от министъра на правосъдието в правителството на ГЕРБ Диана Ковачева през ноември 2012 г., предаде БГНЕС.

Делото бе заведено от две професионални сдружения на съдебните експерти – СЕФИТА и Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители.

Съдебният състав потвърждава решението на първата инстанция, според която, "при издаването на Наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила". Съдът е приел, че екипът на бившия правосъден министър Диана Ковачева не е провел обществено обсъждане на Наредбата, нито са спазени законовите изисквания, според които се предоставя минимум 14-дневен срок за изпращане на коментари, предложения и становища по проекта. Едва на осмия ден от публикуването на Наредбата за обсъждане, Ковачева я подписва и тя е обнародвана в Държавен вестник.

Според магистратите с това си решение, бившият правосъден министър на ГЕРБ е нарушил три закона. Наред с това, екипът на правосъдното министерство през 2012 г., не е счел за необходимо да изготви мотиви към Наредбата, както и да представи финансовата обосновка, както и информация за очакваните резултати от прилагането и анализ за съответствие с европейското право на документа. Такъв анализ следва да се прави и да се имат предвид разпоредбите на Общностното право.

"Има се предвид съответствие с Общностното право, а не връзката на нормативния акт с актове на ЕС, както се твърди от Министерство на правосъдието. В случая не са представени данни изобщо да са правени такива анализи", посочват петимата върховни съдии.

Наредбата за вещите лица е от съществено значение за работата на съдебните състави. По документа се определят критериите, на които вещите лица следва да отговарят, за да имат право да се явяват по съдебни дела, както и ред за изготвяне на списъците с експерти.

Висшият съдебен съвет и служебното ръководство на Министерството на правосъдието са изправени пред реална опасност от блокиране на стотици дела. В краткосрочен план, съдиите могат да посочват експерти, които да се явяват по дела и извън списъците, които са изготвени по вече отменената Наредба. Това обаче може да продължи само няколко месеца. За да избегне хаос в съдебната система, Министерството на правосъдието трябва спешно да изготви нова Наредба за вещите лица, която този път да бъде приета при спазване на всички законови изисквания.

Властовият вакуум, който ще е налице в следващите седмици, обаче има вероятност допълнително да забави подготовката, обсъждането и приемането на новата Наредба за вещите лица, което пък ще се отрази на качеството и на бързината на съдебните дела в края на 2014 и началото на 2015 година. При изготвянето на новата Наредба се очаква да бъде повдигната темата и за увеличение на бюджета и заплащането на труда на вещите лица.