Фонд „Земеделие” изплати близо 4,4 милиона лева за изхранване на овце - майки. Средствата са дадени на близо 5400 фермери, подписали договори по схемата de minimis за изхранване на овце — майки. Условие за изплащането им е животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 година. Субсидиите се отпускат заради тежката година за овцевъдите и кризата в сектор животновъдство, обясняват от ДФЗ.

Документи за участие в схемата се подаваха от 23 септември до 1 октомври 2014 г. в областните дирекции на фонда.  В този период са подадени общо 5 681 заявления. Бюджетът на държавната помощ, одобрен от Управителния съвет на фонда е за над 4,6 млн. лева.

Оттам напомнят, че срокът за сключването на договорите изтича на 24 октомври. Общият размер на помощите de minimis за един производител или фирма не може да е повече от 15 000 евро.

Междувременно голяма част от земеделските стопани продължават да са недоволни от отпуснатите им от земеделското министерство компенсации за загубите от болестта „син език“. В момента стопаните обмислят да започнат протести.