90 процента от децата до 4-годишна възраст трябва да са в детска градина до постъпване в 1-ви клас, а делът на 15-годишните с постижения под критичния праг трябва да намалее с 30 процента до 2020-а година. Това предвижда приетата от правителството дългосрочна Национална стратегия за повишаване на грамотността.

Сега с незадоволителни резултати са 40 процента от децата на 15 години в България. В същото време международно изследване сочи, че нашите четвъртокласници имат 16-и резултат по умения по четене от общо 48 участвали страни от цял свят.

Обяснението за разликата между 10- и 15-годишните е в уменията да възприемат и обработват информация от текстове и да правят заключения. Това говори само за базова грамотност, но не и за функционална. Точно тази разлика трябва да се преодолява с различни мерки и програми, които ще се финансират от новата оперативна програма.

Особено внимание ще се обърне на застрашените от неграмотност групи - деца от бедни семейства и тези с езикова пречка да усвояват учебен материал. Специално ще се акцентира на обучение със съвременни информационни средства, а учителите ще преминат през специализирана квалификация за преподаване и диагностика на четенето.