Гръцките депутати са станали по-икономични, ето защо бюджета за 2015 година е с 1,9 милиона евро по-малък в сравнение с предходната година. В проектобюджетът за 2015 година разходите са определени на стойност 139 922 милиона евро, пише "Български новини".
Специално внимание заслужава точката за резерв от 1 милион евро за допълнителни и непредвидени разходи. Всеки от 300-те депутати, ще има заплата в размер на 8 310 евро. В парламента на Гърция работят и 588 постоянни служители, 605 допълнителни сътрудници и 130 временни. Средната базова заплата,  без допълнителни ползи, е 1 368 евро.

3 600 000 евро са разходите за сътрудниците работещи в извънредни часове, тоест след 17 ч. По този начин, с допълнителното заплащане за извънреден труд, един служител в гръцкия парламент може да получи средна работна заплата от 2 238 евро на месец.

В новия парламентарен бюджет, значително се увеличава и размера на отпусната сума за закупуване на принтери и копирни машини - 1 739 000 евро, горива и смазочни материали на стойност 132 000 евро, допълнително образование - 365 000 евро, 563 000 евро за почистване на сградата, 1,3 милиона евро за електроенергия, 620 000 евро за мобилни комуникации, 180 000 евро за газ и 90 000 евро за вода.

Във връзка със съкращението на държавни служители са намалели и помощниците на гръцките депутати, но те веднага са били заменени с платени от бюджета консултанти от частни фирми.