Валежите започват на 22 октомври и постепенно ще обхванат цялата страна. Очаква се повишаване на речните нива в Западна и Централна България, червен код е обявен за река Върбица, предупреждават от МОСВ.

По данни и прогнози на НИМХ, в сряда до вечерта в западните и южните райони ще завали дъжд. До четвъртък, очакваните валежи ще обхванат цялата страна със сумарни количества между 15-30 л/кв.м. В Западна и Централна България дъждът ще достигне и до 50-60 л/кв.м.

В резултат на валежите е обявен червен код за река Върбица при гр. Златоград. На 23 октомври, четвъртък, около 17 часа се очаква отток от 258 куб м./сек. Очакват се повишение на речните нива в страната, като по-съществено ще е то при реките от Западна и Централна България.

В Дунавския басейн се очаква повишение на нивата на реките Ерма; Нишава; Тимок; Тополовец; Войнишка; Арчар; Скомля; Цибрица; Огоста – горно течение; Искър - горно течение; Вит – горно течение; Осъм – горно течение; Янтра – горно течение (по-съществено горното течение на реките Росица, Дряновска, Белица).

В Източнобеломорския басейн повишение се очаква за реките Тунджа – горно и средно течение; Тъжа; Едровица; Ак дере; Лешница; Енинска; Мъглишка; Поповска; Гюрля; Тюрийска; Саплама; Радова; Марица – горно течение; Тополница; Чепинска; Луда Яна – горно течение; Стряма – горно течение; Стара река – Пещерска; Въча – горно течение; Чепеларска – горно течение; Арда - горно течение; Елховска; Маданска; Черна река; Боровинска; Малка Арда; Уваджик; Ардинска; Давидковска; Кьош дере; Върбица – горно и средно течение.

В Западнобеломорския басейн се очаква повишение за реките: Доспат; Места – Рилски, Пирински и Родопски притоци; Струма; Светля; Треклянска; Драговищица; Гогошка; Елешница; Копривлен; Лисийска; Рилски и Пирински притоци.