Консултативният съвет, който изготвя план за пенсионна реформа, обявява мерките за промяна на социалното законодателство, които ще предложи на следващото правителство. Една от предложените промени е увеличаването на осигурителната вноска за пенсия с 1% от 2015-2016 година, като от 2019 се предвижда с още 1% да нарасне вноската за пенсия, съобщава БНТ.
Предвижда се увеличение с 1% и за универсалния пенсионен фонд – този втори стълб от осигурителната система засяга хората, родени след 1960 година.

Предлага се за държавните служители от 2015-16 г. да се въведе т.н. “специална вноска”, което означава държавата повече да не поема пенсионните вноски на държавните служители и те сами да се осигуряват. Това според социалният министър ще доведе до увеличаване на заплатите на държавните служители.

Предвижда се и увеличаване на минималната работна заплата от догодина – от 340 на 380 лева.

Експертите са се опитали да изработят два варианта за пенсионната реформа, единият е по-лек, другият – по-сериозен.

Първият е да се стигне до изравняване на пенсионната възраст и при мъже, и при жени – на 65 години и това да стане през 2036 година. До тогава нарастването на пенсионната възраст ще бъде с около 2 месеца за жените и 1 месец за мъжете.

Вторият вариант е по-сериозният, а именно през 2028 година да се постигне въпросното уеднаквяване на пенсионната възраст и тя да е 65 години. Тогава нарастването ще е по 2 месеца за жени, по един за мъжете, но до 2017, а от 2017 стъпката ще нарасне с по още 3 месеца.

Ако това бъде прието и въведено от 2015-та година, ще бъдат осигурени 225 милиона лева допълнителни приходи във фонд Пенсии и още 204 милиона приходи във фонд Безработица.

Консултативният съвет предлага въвеждане на наказателна отговорност за лица, които не плащат осигурителни вноски, като промяната да се въведе още от 2015 година. Христосков припомни, че въвеждането на подобна мярка в първата половина на 2000 година е довела до рязко подобряване на приходите и бързо събиране на просрочени задължения в размер на 120 млн. лева. Според изчисленията след подобна мярка събираемостта ще се промени с пет процентни пункта.

Друго предложение е да се въведат глоби за разрешени плащания на възнаграждения без да са внесени дължимите за тях вноски, както и да се въведе 10-годишна давност при събиране на просрочени задължения за осигурителни вноски. Финансовият ефект ще бъде подобряване на събираемостта с между три и пет процентни пункта.

Всички тези варианти предстои да се обсъждат и да стане ясно кои от тях ще бъдат приети. Едно е ясно, че промени ще има със сигурност, защото дефицитът продължава да расте и ще бъде над 2 милиарда лева.