Повече от половината от българите смятат, че са подложени на стрес на работното си място. Едва 9 на сто от работодателите са създали условия на труд без стрес, стана ясно на дискусия "Здравословни работни места".

Според националното изследване за условията на труд, стресовите професии са тези на учителите, на лекарите и работещите в медико-социалната сфера и на заетите в добивната промишленост. Според някои международни изследвания, третото място по стрес се полага на информационния сектор, посочи инж. Дияна Илиева.
Това се дължи най-вече на високия дял на заетите, засегнати от стрес, обща умора, тревога и безпокойство. Държавното управление е на трето място по тревога, породена от работата, а лекарите са с проблеми със съня.
Доказана е връзката между четири болести и стреса, каза доктор София Евстатиева от Медицинския университет в София.
Сърдечно-съдовите заболявания са най-видният представител, артериалната хипертония или високото кръвно налягане, така наречената исхемична болест на сърцето, най-често с представителя си - инфаркт, от съдовите разстройства - инсулт; втората система, която страда, е храносмилателната - с язва на стомаха и дванайсетопръстника; третата система, която страда е метаболизмът, ендокринната система с най-видния представител - диабет и голямата връзка между психосоциалните фактори и стреса и мускулно-скелетните смущения.
Методите за справяне със стреса на работа са блогът на шефа, телефон на клюката, обученията и здравните консултации.