Числата от 84-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 8, 28, 43, 20, 2, 41.
II теглене: 46, 39, 41, 32, 47, 29.

---------------------

6 от 42
I теглене: 33, 8, 7, 19, 32, 6.

---------------------

5 от 35
I теглене: 8, 19, 27, 5, 15.
II теглене: 26, 5, 1, 3, 30. /