Трите малки лъвчета, родени в разградския зоопарк, ще бъдат обявени за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване при начална цена от 1800 лв. Това се посочва в докладната записка, внесена от зам.-кмета Ценка Таракчиева, която ще бъде разгледана на заседания на постоянните комисии през следващата седмица.
Окончателното решение лъвчетата да бъдат предложени на купувачи за наддаване ще вземе Общинският съвет в Разград на предстоящото си заседание на 28 октомври.
Миналата седмица кметът Денчо Бояджиев обяви, че директорът на цирк „Балкански” акад. Александър Балкански е подал молба с искане за закупуване на лъвчетата, като същият е декларирал намерението си за участие в тръжни процедури за продажба.
Изготвена е пазарна оценка на лъвчетата от лицензиран оценител, като всяко едно от тях е с начална цена 600 лева. Към момента на оценката всяко едно от мъничетата е с тегло между 12 и 15 кг и височина около 30-35 см.
Трите малки лъвчета са родени на 14 юли от по-възрастната от двете двойки - шестгодишните Хектор и Рая.