Числата от 83-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 49, 30, 36, 44, 19, 15.

II теглене: 16, 41, 44, 4, 42, 29.

---------------------

6 от 42

I теглене: 10, 15, 22, 7, 28, 13.

---------------------

5 от 35

I теглене: 20, 18, 34, 16, 14.

II теглене: 30, 7, 33, 9, 22.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 5, 6.

Печеливши цифри: 1, 7, 2.