Подуправителят на БНБ Димитър Костов е разговарял днес с представители на вложителите в Корпоративна търговска банка, след като четири месеца те протестираха и не получиха отговори от БНБ.
Костов е поел ангажимент, че до 20 ноември ще има яснота за съдбата на банката. Това е и датата, на която изтича специалният надзор.