Седем месеца, след като в асеновградската детска градина "Слънце" на децата бе сервирано мляко с миша отрова вътре, прокуратурата прекрати досъдебното производство със заключение, че виновни лица няма, предаде кореспондентът на БГНЕС за региона.

Химическата експертиза тогава доказа, че синият цвят на млякото, събудил съмнения, е причинен от наличието на отрова за гризачи. Концентрацията обаче била толкова ниска, че по никакъв начин не е могла да застраши живота и здравето на децата.

Инцидентът стана на 11 март, когато бе открито залепено синьо хапче от вътрешната страна на казана с мляко. Паниката сред родителите беше голяма, децата веднага бяха изследвани, но не се откриха данни за натравяне. Много бързо след това статутът на детската градина бе променен и тя се превърна във филиал на друго детско заведение.

По-късно стана ясно, че детското заведение е "бомба със закъснител". В края на месец март проверка на кухненския блок доведе до неговото незабавно запечатване, защото газовата печка не бе изправна. Тогава помощник-готвачката в детската градина бе уволнена, а срещу други трима служители - завеждащ административната служба, готвачката и работник в кухнята, тръгнаха дисциплинарни производства.

Заради друг скандал пък, със същата детска градина, финансовият одит на общината установи отклонени средства от събираните месечни такси на децата. Комисията констатира неотчетени пари в размер на 7 хиляди и 600 лева за миналата година. Установено бе още наличието на счетоводни документи, които не са били прошнуровани и са били без номера. Данните от проверката показаха също, че през 2012-та година разминаването между събраните и невнесени в общинския бюджет средства е било на стойност 13 хиляди лева.