Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград апелира за повишено внимание на стопаните и ловците към дивите и домашни свине заради заболяването трихинелоза.

Те трябва да вземат проби от животните и да ги изследват преди да консумират месото им. Експерти на ОДБХ - Благоевград извършват лабораторни изследвания, които гарантират откриването на трихинелите, а при установяване на положителен резултат пробата се дава за потвърждение в референтната лаборатория в София.

Болестта е опасна за човешкото здраве и превантивното изследване на месото ще гарантира неговата безопасна консумация. ОДБХ контролира единствено добива на трупното месо в кланицата, а лична отговорност на всеки е да осигури безопасността на домашно приготвената храна.