Сред българските градове най-висок процент млади хора под 15-годишна възраст е отчетен в Сливен - 17,6% и в Бургас – 15%. Най-застаряващи български градове с население над 65-годишна възраст са Видин – 26% и Габрово – 25% от хората, живеещи там.

Това отчитат данни на Евростат относно демографската структура на градове и региони в ЕС. Евростат отчита, че младите хора в ЕС под 15 години са около 16% от общото население на Евросъюза, а възрастните лица над 65 години са около 18% от живеещите в ЕС. Четири региона във Франция и по един в Ирландия, Испания и Великобритания са населени с най-млади европейци. Най-застаряващи са три региона в Испания и по един в Германия, Италия, Португалия и Гърция.