От 31 декември 2014 г. България прекратява участието си в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан, а от 1 ноември т. г. ще се включи с до 110 военнослужещи в новата мисия на НАТО в страната – "Решителна подкрепа". Решение за това ще вземе правителството на утрешното си заседание.

"Решителна подкрепа" е фокусирана върху подготовката, подпомагането и предоставянето на екипи от съветници за развитие на афганистанските държавни институции и за подкрепа на национални сили за сигурност във взаимодействие с афганистанското правителство, партньорите и другите международни организации, ангажирани в региона. Намерението за провеждане на нова, небойна мисия на НАТО в Афганистан, беше обявено на Срещата на върха на Алианса през май 2012 г. в Чикаго. Нейната цел е да бъдат изградени надеждни Афганистански сили за сигурност, способни да поемат отговорност за сигурността на населението на цялата територия на страната и да запазят постигнатото от ISAF след края на изтеглянето.

В дневния ред на утрешното заседание на кабинета е включен и анализ на изпълнението към края на третото тримесечие на Плана с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Планът включва 219 мерки, от които 168 са със срок на изпълнение до 30 септември. Данните сочат, че 47 не са изпълнени в срок, което е 28% неизпълнение. За сравнение, процентът неизпълнени мерки в края на първото тримесечие на годината беше 50,5, а за второто – 39,6. Въпреки предсрочното разпускане на парламента, процентът на неизпълнение намалява вече втори месец, което се дължи на ускореното приемане на мерки с подзаконов нормативен характер. Независимо от постигнатия напредък, загриженост предизвиква обстоятелството, че 19 от неизпълнените мерки са законопроекти, които са внесени, но не са приети от 42-ото Народно събрание. От тях 11 са свързани със стартирали процедури за нарушения срещу България.

Именно с подобна процедура е свързан доклад на министъра на финансите, който правителството ще обсъди утре. Той е за одобряване на българската позиция в отговор на официалното уведомително писмо от Генералния секретариат на Комисията във връзка с въвеждането на правото на ЕС в областта на гарантирането на влоговете в банките.