Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2013 г. до 31.08.2014 г. е 670,58 лв., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

От института обявиха още, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2014 г. е 671,51 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.