Българската академия на науките организира тържествен концерт, с който ще отбележи 145 години от основаването си.

Концертът ще се състои на 14 октомври от 17.00 часа в Софийската опера и балет, съобщиха от БАН.

Събитието ще започне с официално откриване и ще продължи с гала концерт на солисти, хор и оркестър на Софийската опера и балет.

През 2014 г. се навършват 145 години от създаването на Българското книжовно дружество, чийто първоприемник е днешната Българска академия на науките.

Българска академия на науките е най-старата българска институция и е символ на времето, когато първостроителите на бъдещето ни са мислели не толкова като политици, а най-вече като хора на духа. Защото, там където са духът и знанието, там е сигурно, че ще я има и държавността. През изминалите години БАН се превърна в националния изследователски и духовен център на държавата и едновременно с това осъществява и важната задача да поддържа историческата памет на нацията.

Организационен комитет на БАН за отбелязване на годишнината подготви и реализира различни инициативи за популяризиране историята и дейността на Академията – научни конференции, изложби, медийни изяви и чествания на бележити български учени.

На концерта са поканени са представители на държавните институции, дипломати, обществени и неправителствени организации, ВУЗ-ове, партньори от бизнеса, медии, академици, институтите на БАН.