Числата от 82-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 26, 22, 42, 23, 5, 36.

II теглене: 19, 4, 16, 15, 2, 32.

---------------------

6 от 42

I теглене: 7, 18, 25, 12, 14, 39.

---------------------

5 от 35

I теглене: 16, 28, 7, 1, 5.

II теглене: 22, 20, 11, 24, 6.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 7, 3.

Печеливши цифри: 9, 4, 7.