Обучението на бъдещите европейски студенти ще може да става по всяко време и на всяко място, дори по Фейсбук. Това е целта на европейски университетски проект "Бъдещото образование и обучение по компютъринг", в който Русенският университет е координатор, съобщи ректорът проф. Христо Белоев.
Решението за мястото на Русенския университет в проекта е на генералната дирекция "Образование и култура" към Европейската комисия. В тематичната мрежа на проекта са включени 67 университета и фирми от 35 страни. Продължителността е три години.
Основната цел на проекта е да подпомогне растежа и развитието на компютърно общество като качеството на компютърното образование е водещ фактор: чрез обмен на нови знания, обсъждане на нови методологии за преподаването им, въвеждане на иновационни образователни технологии и разпространение на добри практики между всички страни-партньори, уточни ръководителят на проекта проф. Ангел Смрикаров. Според него в резултат на проекта ще бъдат разработени: европейска стратегическа рамка за образование и обучение по компютинг, която ще формира стратегията на местно и транснационално ниво;
европейска рамка за оценяване на образованието и обучението по компютинг; препоръки за бъдещи цифрови учебни планове за образование и обучение по компютинг; нови дидактически модели и методики на учене с използване на социалните медии.
Това е четвърти проект от категорията "Европейски тематични мрежи", на който Русенският университет е инициатор и координатор.