Националното сдружение на общините ще поиска от правителството 2% от данъка върху доходите на физическите лица да остава в регионите, както и разработване и приемане на нов закон за местните данъци и такси. Това съобщи председателят на сдружението Тодор Попов,

Към момента 10-процентният данък се събира изцяло от държавата. Попов уточни, че сдружението държи размерът на налога да не се увеличава за сметка на данъкоплатците,
каквито предложения е имало в хода на преговорите с политически сили и с организации.

Според него е необходимо да се разработи и да се приеме нов, осъвременен закон за местните данъци и такси.

Попов посочи, че Управителният съвет ще подготви приоритетите, които ще стоят в основата на бъдещото взаимодействие с Народното събрание и с правителството. Проектът за споразумение ще бъде внесен за приемане на общо събрание на 3 декември. Ако бъде приет, на 4 декември сдружението планира официалното подписване на документите с председателя на Народното събрание и с министър-председателя.

Тези искания са свързани с осъществяването на реална финансова децентрализация, каквато сдружението държи да съществува на практика, а не само като параграф, записан в документите.