593 ценни монети от различни епохи, спасени от незаконен трафик и върнати на държавата бяха представени в Националния исторически музей (НИМ) от председателя на ДАНС Владимир Писанчев, директорът на музея Божидар Димитров и зам.-министърът на културата Виктор Стоянов.

Артефактите са заловени при съвместна операция на ДАНС и звеното за борба с трафика на културни ценности към корпуса на карабинерите на Италия и са предадени на НИМ.

Борбата с трафика на български културно-исторически ценности е един от приоритетите в работата на ДАНС, доказателство за което е, че в резултат на работата на специализираното звено в ДАНС, от 2013 г. до настоящия момент от САЩ и Италия на българската държава са върнати над 5000 броя изключително ценни антики, които са били предмет на незаконен трафик, подчерта Писанчев. Председателят на ДАНС изтъкна, че добрите резултати са плод на изграденото сътрудничество между институциите у нас, както и на съвместната работа с партньорски служби.

Директорът на НИМ проф. Божидар Димитров определи колекцията като особено ценна и интересна, тъй като всички представени монети са от най-високо качество и много добре запазени.