Еврокомисарят за регионалната политика Йоханес Хаан обяви помощ на стойност 10,5 милиона евро за България за покриване на част от най-неотложните разходи, причинени от природните бедствия през май и юни, съобщи Европейската комисия.

Средствата са част от пакет на стойност близо 80 милиона евро, предложени от ЕС на Сърбия, Хърватия и България и са осигурени от Европейския фонд за солидарност.
Сърбия ще получи 60,2 милиона евро, а Хърватия – 8,96 милиона евро.

Парите ще бъдат използвани за възстановяване на жизненоважна инфраструктура и услуги, за възстановяване на разходите за спасителните операции и за покриване на част от разходите по разчистването в засегнатите от бедствието области.

"Решението отразява самото естество на Европейския фонд за солидарност, което е солидарност с нашите страни членки и със страните, водещи преговори за присъединяване в момент на нужда след природните бедствия. Европейският фонд за солидарност помага на тези страни да се изправят отново на крака и да си възвърнат стабилността, застрашена от сериозните щети в икономическите сектори като туризма или разрушаването на основна инфраструктура.

Предложената подкрепа ще помогне на Сърбия, България и Хърватия да се възстановят от ужасните наводнения по-рано тази година и за възстановяването на разходите по спасителните операции и разчистването в засегнатите области", заяви еврокомисар Хаан.

"Тези средства са конкретни и целят да помогнат за справянето с непосредствените и преки последици от природните бедствия. Сега одобрихме тези средства в Комисията. Също така променихме правилата на Фонда за солидарност на ЕС, които влязоха в сила на 28 юни 2014 г. и опростихме съществуващата система и критериите, така че помощта да бъде изпращана по-бързо от преди. Сега разчитаме, че страните членки също ще проявят солидарност и ще изпълнят ангажиментите си да договорят бързо отделените за тази цел средства", допълни еврокомисарят.
Помощта трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета.