Седем специалисти от русенския Исторически музей, които участват в проект на Нов български университет за повишаване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени, ще представят свои доклади по време на Осмите международни Цар-Шишманови дни в Самоков. Докладите, с които ще участват музейните специалисти Искрен Великов, Диана Ботева, Кремена Митева, Светлана Великова, Красимира Петрова, Румяна Йорданова и Магдалена Трифонова, са свързани с различни аспекти на русенското минало. Те засягат и теми, акцентиращи върху представянето на историята с възстановки, изложби и визуализация на музейното образование.