Изследователи от центъра в Хамбург към Германския електронен синхротрон (DESY) са успели да кипнат вода до 600 градуса по Целзий за една трилионна част от секундата (пикосекунда), съобщава сайтът Гизмодо.
За да добие представа обикновеният човек за какво става въпрос - една пикосекунда спрямо една секунда се съотнася така, както една секунда към 32 хил. години.
Всичко, което е необходимо, за да се приготви чаша чай по-бързо от мигване на окото, е концентриран заряд от терахерцово излъчване - областта от електромагнитния спектър, попадаща между микровълните и далечното инфрачервено излъчване. Терахерцовият заряд предизвиква непосредствено и интензивно вибриране на водните молекули, в резултат на което водата завира почти незабавно.
Каква е уловката? На този етап методът е само теоретичен и е тестван и потвърден единствено в симулации със суперкомпютър.
Оборудването, с което той да бъде изпробван в реалния живот, ще бъде готово скоро, уверяват учените.
Другият проблем е, че симулацията е направена само с една милиардна част от литър вода - количество, далече от достатъчно дори за глътка кафе или чай.