Правителството затегна контрола върху поддръжката на асансьорите. С нормативни промени, гласувани на днешното заседание, се въвеждат нови правила за фирмите, които извършват технически надзор и поддръжка на такива съоръжения, съобщи Дарик.

Една от промените предвижда техническият надзор на асансьорите да се извършва най-малко от трима души, които да изпълняват функциите на специалист, технически ръководител и отговорник по качеството.

Поне един от тримата трябва да има 5 години стаж по специалност, свързана с поддържането на съоръжения с повишена опасност.

Въвежда се задължително използване на електронна информационна система за отчитане на извършените дейности по технически надзор и на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройство на такива съоръжения.