Много често когато пътуваме в различна страна, си задаваме въпроса "какъв бакшиш е редно да оставим". ДПА прави кратък преглед на оставяните бакшиши от клиентите на хотели и ресторанти в различните региони по света.

В Средиземноморските страни хората оставят бакшиш от около 10% от сметката. В Испания, Италия и Гърцияобикновено първо се плаща сметката, а след това се оставя бакшиш отделно.
В Турция ако сметката се плати с кредитна карта, е желателно бакшишът да се даде в брой. Ако се плаща в брой, може да се закръгли сумата. Във Франция бакшиш от 10% не е нещо обичайно. Французите обикновено дават много малки бакшиши.

В Германия и алпийските страни като Швейцария  и Австрия, хората оставят бакшиш между 5 и 10% до закръгляне на сумата, но не оставят бакшиш ако не са доволни от обслужването. Ако сметката се плаща с кредитна карта, бакшишът може да се остави в брой на масата. Обикновено не се оставя бакшиш за храна, донесена от бара. За портиерите в хотелите, които носят багажа до стаята, се препоръчва дребен бакшиш.

Хората от скандинавския регион са по-въздържани относно бакшишите. Там дори малък бакшиш се приема като признак, че клиентът е доволен от услугата, но ако не се остави бакшиш, не се приема, че не е доволен.

В арабския регион бакшишът обикновено е около 10%. Ако сметката се плати с карта, парите не отиват при сервитьора, а при собственика на ресторанта. По тази причина е добре бакшишите да се дават отделно.

В САЩ бакшишите са по-големи, тъй като услугите в страната са на голяма почит. Обикновено те са между 15 и 20%. Размерът може да се определи от щатския данък, който в Ню Йорк например е 8.8%. "Удвоявате тази сума и я добавяте към сметката", съветва Лена Шюц от германската служба за връзки с обществеността в Ню Йорк.