Навръх 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил стана ясно, че третокласниците няма да научат за ослепената българска армия. Проверка в учебника по „Човекът и обществото” на издателство „Просвета” показа, че на учениците от трети клас е обяснено, че Самуил се е борил за независимостта на страната ни, но „през 1014 г. „сърцето на царя воин спряло да тупти” без да е посочена нито причината смъртта му, нито изгубената битка от Византия и ослепяването на войската.
Това е учебникът, в който думата „заптие” е обяснена като „полицай”, а в първоначалния му вариант битките на цар Симеон срещу Византия бяха маркирани с уточнението, че „не са оставили трайна следа в миналото ни”.

Пред Дарик един от авторите на учебника проф. Мария Радева обясни, че първоначално е имало „неточности”, които са отстранени, но препрати към издателството за допълнителни въпроси.

„За Самуил, аз съм много горда с нашите учебници, защото от край време имаме позиция, която е абсолютно адекватна, която сега във връзка с годишнината, много е приятно. Защото Самуил е истински защитник на българската независимост”, коментира тя.

На въпроса защо в текста не е включено дори изречение за ослепените самуилови войници Радева заяви: „Навлизате в неща, които не знаете, не разбирате. То няма място. Твърдите, че сте прочели учебника. Преди да говорите трябва да се справите с програма”.

Ето и точният цитат на това, което третокласниците трябва да знаят за „Цар Самуил - защитник на България”, според обновения учебник: „Западните земи на страната останали свободни. Град Охрид станал столица на царството. Ръководени от цар Самуил, десетилетия наред българите отстоявали независимостта на държавата. През 1014 г. сърцето на царя воин спряло да тупти. Император Василий Втори завладял Охрид (1018). В царската съкровищница той намерил много златни пари, корони с бисери, златотъкани дрехи. Последвали близо два века византийска власт в България. Българите запазили своя език, книжнина и спомена за своето царство”.