От следващата 2014/2015 учебна година в Русенския университет започва обучение по още две нови специалности, съобщи ректорът проф. Христо Белоев.
Специалностите са агрономическа - "Растениевъдство", и инженерна - "Строително инженерство". Те вече са получили своята акредитация с оценка над "9". Решението на академичния съвет за разкриване на тези нови специалности е в резултат на анализ на търсенето на специалисти в страната и след постоянна връзка с бизнеса. Оказва се, че недостигът на агрономи и висши строителни специалисти е висок.
Общата институционална акредитация на Русенския университет е с оценка "9,28".
През учебната 2012/2013 г. висшето училище в Русе приемаше студенти по 48 бакалавърски специалности и в над 70 магистърски курса в акредитираните професионални направления. Университетът предлага обучение по 43 акредитирани програми за придобиване на образователна и научна степен "доктор", сочат от висшето училище.