Археолозите в Испания заявиха, че те са открили едно от най-ранните изображение на Исус Христос. Неговият образ е открит на стъклена чиния, която е датирана от IV в. Тя е използвана от първата християнска община на Иберийския полуостров.

Учените са озадачени, защото на стъклената чиния Исус Христос е изрисуван голобрад. Находката е намерена в южния град Линарес. Стъклената чиния е в диаметър от 22 см. и тя е запазена на 81%.

Учените от проекта FORVM MMX посочват, че находката е намерена при разкопките в античния град Кастуло. Заедно с Исус Христос, прегърнал кръст, са изобразени двама апостоли белобрадите Петър и Павел. Сцената се затваря от две палми, които в християнската иконография символизират безсмъртието, задгробния живот и възкресението.

Учените отбелязват, че чинията се вписва в традицията на рисуване от IV в., която следва модните тенденции на прическите, дрехите и голобрадите мъжки лица.