Числата от 80-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 34, 2, 38, 30, 11, 42.

II теглене: 8, 39, 29, 32, 47, 23.

---------------------

6 от 42

I теглене: 1, 8, 16, 39, 18, 30.

---------------------

5 от 35

I теглене: 11, 16, 6, 14, 2.

II теглене: 35, 11, 17, 5, 34.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 6, 7.

Печеливши цифри: 1, 8, 3.