Ловните дружинки вече ще могат да ловуват дива свиня, както и местен дребен дивеч.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите - инж. Тони Кръстев, трябва да даде старта на сезона в местността "Билинско равнище" на територията на ловно сдружение "Сокол", гр. Брезник, съобщиха от ИАГ.

Всяка ловна дружинка трябва да провежда инструктаж на участниците в лова. Ръководителят на лова задължително трябва да проверява наличието на ловен билет, членска карта и документа за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов, преди всеки излет, припомнят от агенцията.

Ловците, тръгнали на групов лов на дива свиня и на дребен дивеч без шапка или облекло с ярък сигнален цвят, подлежат на санкция.

Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов.