Съгласно подписано споразумение между Националния осигурителен институт и "Български пощи" ЕАД, от началото на октомври пенсиите и пенсионните записи, които се получават чрез пощенските станции, ще се изплащат по електронен изплащателен пенсионен картон.

Хартиеният носител на досегашния картон се заменя със служебен бон, който се издава в момента на изплащане на сумите и служи като оправдателен документ за извършеното плащане. Същият се подписва от получателя на сумата, съобщиха от НОИ.

От 7 октомври 2014 г., датата, от която започва изплащането на пенсиите, същите ще се изплащат чрез електронен изплащателен картон във всички пощенски станции от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. За населените места от останалите области изплащането на пенсии за м.октомври остава по досегашния ред - чрез хартиен носител.

С новия начин на изплащане на пенсиите ще се подобри обслужването на пенсионерите. С едно посещение в пощенската станция всяко лице ще може да получи едновременно месечната си пенсия, неполучените от предходните пет месеца пенсии, както и пенсионен запис, ако има такъв. Всички тези плащания се посочват на отделни редове в служебния бон. Предвижда се и възможност за получаване на пенсията от всяка пощенска станция в страната. Това е облекчение, което спестява време и транспортни разходи за правоимащите лица.

Националният осигурителен институт е разработил необходимото програмно осигуряване за безхартиен обмен на информация между двете институции и е променил технологичната схема на работа. НОИ предоставя информация за всички пенсионери, получаващи пенсията си през системата на "Български пощи" ЕАД съгласно предвидения в споразумението обмен на данни и технология на работа. Настоящите промени са част от поетапното внедряване на "електронния пенсионен картон" в системата на "Български пощи" ЕАД и поредна стъпка към окончателното му въвеждане.