32 от общо 64 разгледани заявления е одобрил "Фондът за лечение на деца" по време на редовното си заседание.

4 деца са одобрени да заминат за първи път за лечение в чужбина, а 9 – за продължаване на лечението и контролни прегледи зад граница. Лечението на 19 деца в България също ще бъде подпомогнато от Фонда. Вземането на решение по 15 заявления е отложено поради необходимост от получаване на допълнителни становища, съобщиха от МЗ.

17 заявления не са получили одобрение за подпомагане на лечението. Сред тях девет деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България. Заявленията на 8 деца също не са ободрени, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца", заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.

Общата гласувана сума е в размер на 340 333, 44 лв., в това число за лечение в чужбина – 31 058, 58 лв., за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 90 278, 26 лв.; за лечение в България – 218 996, 60 лв.