Екологичният отпечатък на България, макар и по-нисък от средния за ЕС, е по-висок, отколкото планетата може да поддържа. На страната са необходими 1, 7 планети, за да поддържа сегашния си начин на живот, сочат данните от Доклад за жива планета 2014 г. на международната екоорганизация WWF, изпратени и до медиите.

Документът е продукт на двугодишно изследване на здравето на Земята.
Един от индикаторите за състоянието на планетата в доклада - екологичният отпечатък, показва, че 27 държави-членки на ЕС, които са били изследвани, живеят над нивата, необходими за "една планета".

Ако всеки човек живее средностатистически като един гражданин на ЕС, човечеството ще се нуждае от 2,6 планети, за да издържи природата натиска,
показват резултатите.

От всички изследвани страни-членки на ЕС, Белгия има един от най-високите в световен мащаб екологични отпечатъци на глава от населението, като се нуждае от 4,3 планети, ако всеки живееше като един средностатистически белгиец. Белгия е на пето място в света след държави като Кувейт, Катар и ОАЕ.
Румъния има най-нисък екологичен отпечатък в ЕС, който се равнява на 1,4 планети.

Постоянно растящото търсене на природни ресурси и високи нива на въглероден диоксид, изпускан в атмосферата, оказват огромен натиск върху биоразнообразието на планетата и застрашават сигурността, здравето и благоденствието, сочат данните от доклада.

Популациите от риби, птици, бозайници, земноводни и влечуги, изследвани в документа, са намалели с 52 на сто в световен мащаб от 1970 г. насам. Видовете, обитаващи сладки води, са намалели със 76 на сто, което средно се равнява на почти два пъти по-голяма загуба отколкото при сухоземните и морските популации.

От WWF изразяват притеснения, че опазването на околната среда не е сред приоритетите на предложената нова Европейска комисия.

Това, което виждаме е липса на фокус върху зелената икономика, създаването на зелени работни места и адекватна политика за околната среда, се посочва в съобщението.